Ponieważ liczy się bezpieczeństwo samotnego pracownika.

Bezpieczeństwo wykraczające poza wymogi ustawy o odszkodowaniach pracowniczych

Produkty SafeMotion

SafeMotion: niezawodny, przyjazny dla użytkownika, wszechstronny

Przyjazny dla użytkownika system bezpieczeństwa dla samotnych pracowników oferuje urządzenia ubieralne, zaawansowane systemy alarmowe, usługi lokalizacyjne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, oraz całodobowe centrum alarmowe.

Smartwatch

Profesjonalny zegarek 4G (LTE), który łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ergonomię dla pracowników indywidualnych

Zwiastun 

Pasek na szyję przekształca zegarek w zawieszkę dla osób, których praca nie pozwala na noszenie zegarka

Aplikacja na smartfon

Aplikacja dla samotnych pracowników posiadających firmowe smartfony. Aplikacja SafeMotion w połączeniu z przyciskiem alarmowym Bluetooth przekształca smartfon w narzędzie bezpieczeństwa dla samotnych pracowników.

Funkcje

Ekosystem bezpieczeństwa SafeMotion był rozwijany przez lata na podstawie doświadczeń użytkowników. Dlatego zawiera tylko te funkcje, które są niezbędne dla bezpieczeństwa pracy. Sprzyja to akceptacji systemu w codziennym życiu zawodowym. Dostępność systemu na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, ułatwia wdrożenie SafeMotion. Poniżej znajduje się lista najważniejszych funkcji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Alarmowanie SOS 24/7 do centrów monitorowania

Elastyczność w tworzeniu łańcuchów alarmowych pozwala na dostosowanie ich do konkretnych potrzeb organizacji. Łańcuchy mogą być prywatne i obejmować tylko zasoby pracodawcy lub mogą to być alerty i ostrzeżenia SOS - alerty wysyłane bezpośrednio do centrów monitorowania, które są zwykle dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Alarm / ostrzeżenie

Wchodząc w strefę zagrożenia lub identyfikując podejrzane działania, pracownik może wysłać alert, aby przekazać ważne informacje. Są one odsłuchiwane przez centrum monitorowania tylko wtedy, gdy w rezultacie zostanie aktywowany alarm SOS.

Detekcja upadku /  SOS 24/7

Jeśli przez określony czas nie zostanie wykryty żaden ruch pracownika, urządzenie alarmowe automatycznie uruchomi alarm wskazujący na możliwy upadek, utratę przytomności lub inny wypadek.

Upadek / wywołanie SOS 24/7 w funkcji czasu

W niebezpiecznych sytuacjach system włącza dyskretny alarm. Zegarek nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu. Wibruje co dziesięć sekund; centrum monitorowania nasłuchuje w czasie rzeczywistym, aby ocenić sytuację i skoordynować odpowiednią pomoc.


Alarm SOS / cichy alarm w nagłych wypadkach

W sytuacji zagrożenia system umożliwia wywołanie dyskretnego alarmu. Zegarek pozostaje cichy, gdy alarm jest aktywowany. Wibruje w dziesięciosekundowych odstępach; centrum monitorowania  nasłuchuje na żywo, aby ocenić sytuację i zorganizować niezbędną pomoc.

Alarm grupowy

Jeśli alarm SOS zostanie uruchomiony przez członka grupy roboczej, inni członkowie grupy, którzy również korzystają z urządzeń zabezpieczających, są natychmiast informowani o zdarzeniu.

Czas pracy i obecność

Pracownicy mogą rejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy, wskazując swoją pozycję. W przypadku aktywności na zewnątrz śledzenie odbywa się głównie za pomocą GPS, triangulacji, geofencingu lub beaconów. W przypadku śledzenia w pomieszczeniach wykorzystywane są najbliższe hot-spoty Wi-Fi.

Obchody bezpieczeństwa

Do stworzenia dokładnego i niezawodnego systemu punktów kontrolnych wykorzystywane są różne technologie, takie jak wykrywanie beaconów/Wi-Fi, geofencing, triangulacja, GPS i CTT. Elastyczność systemu sprawia, że obchody bezpieczeństwa są dokładne i wydajne. Wszystkie trasy i punkty kontrolne zostają udokumentowane w raporcie.

Połączenia telefoniczne

Zegarek może odbierać nieograniczoną liczbę połączeń przychodzących. Ponadto możliwe są połączenia wychodzące do maksymalnie trzech zaprogramowanych kontaktów.

Nasze usługi

Urządzenia

Urządzenia alarmowe dla samotnych pracowników, aplikacje na telefon i portal administracyjny z kompleksową funkcją raportowania.

Monitorowanie centrum alarmowego 24/7

Monitorowanie alarmów 24/7 z procesem obsługi dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta

Usługi wsparcia biznesowego

Oferujemy kompleksowe szkolenia w zakresie obsługi i dostosowania systemów do specyficznych wymagań użytkownika oraz służymy wsparciem w każdej sytuacji.

Rynek i zastosowania

Produkcja

W wielu przypadkach proces produkcyjny wymaga pracy w pojedynkę, na przykład w ograniczonym przestrzennie lub potencjalnie niebezpiecznym środowisku. Takie czynniki środowiskowe wymagają zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ciągłe monitorowanie obecności lub braku aktywności zwiększa bezpieczeństwo i pewność pracownika.

Budownictwo

Pracownicy budowlani są w dużym stopniu narażeni na wypadki przy pracy, zarówno w przemyśle materiałów budowlanych, jak i bezpośrednio na placach budowy. Praca na wysokości jest główną przyczyną poważnych wypadków. Alarm upadku z detekcją bezruchu pomaga zminimalizować ryzyko, gdy pracownik jest poważnie zagrożony lub nieprzytomny.

Logistyka i transport

W logistyce, w tym w transporcie i magazynowaniu, istnieje ryzyko wypadków drogowych i podczass składowania towarów. Alarm wywoływany samoczynnie w wypadku wykrycia bezruchu pracownika  pozwala na weryfikację jego zasadności jak również podjęcie działań ratunkowych w razie praku kontaktu z wywołujacym alarm.

Bezpieczeństwo

Elastyczność w konfigurowaniu punktów kontrolnych daje elastyczność tworzenia obchodów bezpieczeństwa. Punkty kontrolne można tworzyć za pomocą beaconów BLE, geofencing lub hotspotów Wi-Fi wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pracownicy ochrony mogą w sposób widoczny lub dyskretny skanować punkty kontrolne, wysyłać ostrzeżenia z wyprzedzeniem i uruchamiać alerty SOS. SafeMotion jest zatem idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się ochroną fizyczną i ochroną mienia.

Sprzedaż detaliczna

W wielu przypadkach ludzie pracują samotnie w małych warsztatach, na stacjach benzynowych, w kioskach lub sklepach bez zdalnego lub bezpośredniego nadzoru. Są oni narażeni zarówno na zagrożenia osobiste, jak i środowiskowe. System bezpieczeństwa, który może cicho alarmować za pomocą zegarka lub zawieszki pomaga skutecznie przeciwdziałać codziennym zagrożeniom.

Usługi serwisowe

Pracownicy sieci serwisowych, niezależnie od rodzaju obsługiwanej sieci, zazwyczaj wykonują swoją pracę w terenie. Dla tych samotnych pracowników możliwość szybkiego wywołania alarmu i wezwania pomocy w sytuacji awaryjnej ma kluczowe znaczenie. Potrzeba ta dotyczy prawie wszystkich pracowników terenowych, którzy pracują poza siedzibą firmy.

Administracja / służba publiczna

Prozaiczne na pozór zadanie, jak odśnieżanie. Ze względu na sezonowy charakter tych prac, są one zazwyczaj wykonywane przez firmy zewnętrzne. Aby móc sprawdzić wiarygodność usługodawców, konieczne jest udokumentowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy w odpowiednich w miejscu jej wykonywania. Funkcja "Book On/Off" umożliwia monitorowanie trwających prac w czasie rzeczywistym.

Pracownict socjalni

Pracownicy socjalni i opiekunowie osób starszych są często narażeni na przemoc i agresję podczas wizyt domowych. Aby zapewnić lepszą ochronę tym samotnym pracownikom, SafeMotion zapewnia funkcje połączeń alarmowych i pomocy w nagłych wypadkach.


Branża hotelarska

Hotele oferują zazwyczaj wysoki poziom bezpieczeństwa, aby zapewnić gościom przyjemny pobyt. Kierownictwo hotelu, które przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa personelu, inwestuje znaczne środki w systemy alarmowe, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu, zwłaszcza na nocnych zmianach.

Certyfikacja

Prośba o prezentację

Dla zainteresowanych ilogs oferuje prezentację systemu online. Składa się ona ze slajdów PowerPoint wyjaśniających podstawy SafeMotion, a także demonstracji portalu administratora, portalu maganera/opiekuna i aplikacji mobilnej. Zapewniamy również informacje na temat dostępnych urządzeń, procedur wdrażania, opcji szkoleniowych i obsługi klienta. Po podpisaniu umowy próbnej oferujemy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do wersji próbnej systemu.

©2023 by ilogs healthcare GmbH